ஞாயிறு, 19 ஜூன், 2011


மதிப்புக்குரிய முன்னாள் அதிபர்கள் 

01. Mr.K.M.தம்பயா 


அதிபர்    S. கணேஸ்வரன் ( B.A. Edu . M.Edu)

ஆசிரியர்கள்  (2011 )

புங்குடுதீவு  மகா  வித்தியாலயதுக்கான அறக்கட்டளை நிதியம் ஆரம்பம் 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
இந்தப் பாடசாலைக்கான அவ்வப்போது தேவைப்படும் பல்வேறு

Trust fund


Trust Fund


Principal’s Appeal for a fixed Deposit Fund

Dear old students, parents and well wishers,

Contact

Pungudutivu Maha Vidyalayam